Our Houses

030 67938670

Bäumerplan 26, 12101 Berlin

KENNTNISREICH AM BÄUMERPLAN

Opened 2013
Capacity: 30 Children
German
Uhlandstraße 19, 10623 Berlin

KENNTNISREICH IN DER UHLAND­STRASSE

Opened 2018
Capacity: 100 Children
German & English
Tempelhofer Damm 96, 12101 Berlin

KENNTNISREICH AM TEMPELHOFER DAMM

Opened 2015
Capacity: 145 Children
German 
Nollendorfstraße 31, 10777 Berlin

KENNTNISREICH IN DER NOLLENDORF­STRASSE

Opened 2019
Capacity: 55 Children
German 
Katharina Heinroth Ufer 1 , 10787 Berlin

KENNTNISREICH AM KATHARINA-HEINROTH-UFER

Opened 2021
Capacity: 40 Children
German 

KENNTNISREICH IN DER KÖNIGIN-LUISE-STRASSE

Opened 2022
Capacity: 35 Children
German